Driftstatus for OS2faktor

OS2faktor infrastrukturen er oppe, og der er ikke registreret nogen driftsforstyrrelser

Websockets (opdateret 2024-07-20 12:34)

Denne komponent anvendes af Windows desktop klienterne. Hvis den ikke er tilængelig, er det ikke muligt for en bruger af en Windows desktop klient at gennemføre et 2-faktor login.

HTTP/Rest (opdateret 2024-07-20 12:34)

Denne komponent anvendes af alle klienter og integrationer. Hvis den ikke er tilgængelig, fungerer OS2faktor infrastrukturen ikke, og det er ikke muligt at foretage 2-faktor logins.

Selvbetjening (opdateret 2024-07-20 12:34)

Denne komponent anvendes til registrering af nye klienter, samt administration af gamle klienter. Hvis den ikke er tilgængelig, er det ikke muligt at oprette nye klienter, slette gamle klienter, samt tilgå brugergrænsefladen til selvbetjening.