Privatlivspolitik

OS2faktor behandler persondata, og har derfor udarbejdet denne privatlivspolitik, for at oplyse om hvordan disse data behandles.

Omfang af data der behandles

Der behandles følgende data

  • Almindelige persondata
  • Transaktionsdata
  • Unik identifikation af enheder

Anvendelse af data

Data indsamles alene for at understøtte funktionalitet i OS2faktor. Der registreres ingen unødige oplysninger, og data anvendes alene til at understøtte den forretningsmæssige anvendelse af OS2faktor applikationen.

Sletning af data

Data slettes når de ikke længere er i anvendelse.

Videregivelse af data

Der videregives ikke data til 3.part, med mindre dette er krævet af lovgivningen.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder mht de data der er registreret om dig

  • Få oplyst hvilke hvilke data vi har registreret
  • Få rettet evt unøjagtige data
  • Få slettet data
  • Gøre indsigelse mod vores behandling af data

Kontaktoplysninger

Digital Identity Aps
Gunnar Clausens Vej 68
8260 Viby J
kontakt@digital-identity.dk